HỆ THỐNG NHÀ PHÂN PHỐI ĐẠI LÝ TRÊN TOÀN QUỐC

Bioshi tự hào là nhà sản xuất mang đến cho tất cả mọi người những sản phẩm thiên nhiên giá trị bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Những nhà phân phối, đại lý họ đã thay Bioshi gửi đến cho khách hàng, tạo ra một cộng đồng kinh doanh ý nghĩa cho cuộc sống và tăng doanh thu thay đổi nền kinh tế trên con đường kinh doanh của mọi người.

Upload Image...

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Upload Image...

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!

Ms. Nguyễn Thanh Trúc

 • Nhà Phân Phối: BẠCH KIM ★★★★★
 • Khu Vực: Hồ Chí Minh – Bình Thạnh
 • Cửa Hàng: 98 Nguyễn Hữu Cảnh, P.23, Q.Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
 • Website: https://anduonghome.com/

Xuất thân trong gia đình giàu có, tôi đã tự kinh doanh và trở thành một trong những nhà phân phối lớn nhất tại Sài Gòn, khu vực Bình Thạnh. Hãy về kinh doanh cùng tôi nếu như bạn yêu thích sự năng động và thoải mái nhé!